Wat kan citymarketing betekenen voor evenementen?

18 mei 2016

Vanuit mijn werkveld bij Libéma kom ik regelmatig in aanraking met citymarketing en ik begon me af te vragen hoe ik meer uit die samenwerking kan halen. Want wat kan citymarketing nu eigenlijk betekenen voor evenementen? Deze vraag blijkt niet eenvoudig te beantwoorden.

Laten we eerst vaststellen wat citymarketing is. Volgens Krouwels (1994) is de definitie van citymarketing: het marktgericht opereren van een gemeentelijke organisatie om alle stedelijke actoren (gemeente, organisatie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) zover te krijgen dat de stad zich als geheel kan profileren. Het doel van citymarketing is om de stad of gemeente aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven en toeristen.

Wat houdt citymarketing voor gemeentes in?

Een gemeente wordt een trekpleister voor bewoners en toeristen als er een gevarieerd aanbod is aan uitjes, zoals musea, natuurgebieden, maar ook evenementen. Ik zoom in dit artikel in op die laatste. Evenementen zijn ook vanuit economisch oogpunt interessant voor steden, maar het belangrijkste is de communicatie en PR rondom het evenement en de plaats waar het evenement zich plaatsvindt.

Evenement gebruiken als sterk communicatiemiddel

De stad vindt het dus niet zo belangrijk dat er 50.000 mensen komen, maar wil wel graag in De Telegraaf staan en op Hart van Nederland te zien zijn. Het bereik via de media is belangrijker dan de bezoekersaantallen. Het is goed om u dit als event organisator te realiseren. Voor een stad is een evenement een sterk communicatiemiddel.

Samenwerken met citymarketing

Ondanks dat een event organisator en de verantwoordelijke voor citymarketing niet exact dezelfde doelstellingen hebben, kunnen ze elkaar wel ondersteunen. Citymarketing is in iedere stad anders: soms wordt het door een wethouder opgepakt en soms door een extern bedrijf. Er kan wel gesteld worden dat de pijlen meestal niet gericht worden op commerciële doelen. Dat betekent niet direct dat u nergens voor hoeft te betalen, maar het bedrijf/de wethouder hoeft geen winst te maken. Nu zijn er vaak vele evenementen in een stad, hoe zorgt u er dan voor dat uw evenement ondersteuning krijgt vanuit citymarketing?

Tip 1: gebruik de identiteit van een stad

Om citymarketing succesvol uit te voeren, moet iedere stad zijn eigen identiteit bepalen en daarmee haar onderscheidend vermogen. Factoren die de identiteit beïnvloeden zijn ligging, ouderdom, uiterlijk, grootte en attributen, zoals bekende gebouwen, bedrijven of evenementen. Bijvoorbeeld: Utrecht is een oude stad met een schitterde domtoren, Landgraaf staat op de kaart dankzij PinkPop en Biddinghuizen dankzij Lowlands. Past uw evenement perfect bij de identiteit van de stad, leg dit dan uit en gebruik dit als argument om ondersteuning te krijgen.

Tip 2: zet in op communicatie en PR

Gemeentes willen zichzelf op de kaart zetten. Profiteer hiervan door duidelijk te laten zien hoe uw evenement daaraan bijdraagt. Licht uw communicatieplan toe en vertel welke journalisten u heeft uitgenodigd. U heeft nooit een garantie dat zij komen, maar uw professionele aanpak is dan in ieder geval duidelijk en biedt u kansen.

Tip 3: laat zien wat het evenement kan betekenen voor de gemeente

Hoeveel bezoekers verwacht u op uw evenement? Willen mensen overnachten in de regio? Gaan zij uit eten in de stad? De economische ‘spin off’ van uw evenement is heel erg belangrijk voor een stad of gemeente. Doe onderzoek naar uw bezoekers en toon aan dat uw evenement ook financieel voordeel oplevert voor de gemeente. Laat daarnaast zien dat u meedenkt over de nadelen van het evenement, zoals veiligheid en overlast en bespreek samen een plan van aanpak.

Wat biedt citymarketing voor organisatoren?

Wellicht komt nu de vraag in u op ‘waarom zou ik dat willen’ en ‘wat is precies de toegevoegde waarde’. Dit is volledig afhankelijk van de omstandigheden. De ene stad is bereid meer mee te denken en de andere stad heeft simpelweg meer middelen tot zijn of haar beschikking. Citymarketing kan in ieder geval helpen bij:

  • Het bereiken van een grote groep mensen, via communicatiemiddelen zoals een UITagenda, huis-aan-huis drukwerk, social media, nieuwsbrieven, vlaggenmasten, driehoeksborden en led schermen.
  • Het aanpassen van de uitstraling van de stad vanwege het evenement. Tijdens het WK baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn (en later ook tijdens het NK) stonden op vele rotondes van Apeldoorn grote oranje wielrenfietsen.
    Mocht u zelf niet de regionale expertise hebben (omdat u normaal landelijk communiceert), dan is het zeker raadzaam om met city marketing om de tafel te gaan zitten.
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo