Disclaimer

Libéma

De website www.organiseren-bij-libema.nl (“Website”) ten behoeve van Libéma Fun Factory en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van een aan Libéma Fun Factory gelieerde vennootschap.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Libéma Fun Factory.

De inhoud van de Website en andere uitingen van Libéma Fun Factory op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Libéma Fun Factory wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Libéma Fun Factory behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Libéma Fun Factory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website,

Wanneer Libéma Fun Factory hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Libéma Fun Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Libéma Fun Factory worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Libéma Fun Factory en/of aan Libéma Fun Factory gelieerde vennootschappen.

April 2016 ©

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo